RHEIN MAIN SERVICE

Trgovina

Vi ste proizvođač ili uvoznik, previše ste proizveli, imate preostalu robu,
raspolažete robom A odnosno B ili je Vaše skladište prepuno?
Onda ste kod nas na PRAVOM MJESTU!!!

Koristimo sve:

  • posebnu robu
  • preostalu robu
  • stečajnu robu
  • prestanak poslovanja
  • višak robe na skladištu
  • nekretnine
  • vozila i ostalu robu


Nudimo Vam usluge po europskom standardu. Rhein Main Service bavi se isključivo distribucijom, a ne krajnjim korisnikom.

Element

Become a Member


Continue